Friday, May 1, 2009

Kupasan Buku (1) : Pemikiran Islam Liberal

ULASAN BUKU ‘PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL’

PENGENALAN

Fahaman Islam liberal ini adalah bertitik tolak dari pemikiran neomodernisme, bahkan

lebih bahaya dari pemikiran neomodernisme tersebut. Pada 11 sehingga 13 Jun 2006

yang lalu , Muzakarah Ulama yang berlangsung di Dewan Bankuet, Bangunan Perak Darul

Ridzuan dan Hotel Casuarina, Ipoh telah diadakan satu persidangan untuk meneliti,

membahas dan merumuskan tiga kerja di sekitar isu ‘Islam Liberal dan “Pluralism

Agama”. Muzakarah tersebut telah mencapai kesepakatan menilai dan menyingkapi

aliran pemikiran Islam Liberal, termasuk faham pluralisme agama iaitu menyamaratakan

semua agama / mengakui kebenaran semua agama. Pemikiran liberal dan plural jelas

menggugat pokok-pokok ajaran Islam serta mencemarkan kemurnian dan ketulenannya,

termasuk;
• Mencemarkan kemurnian tauhid yang merupakan teras akidah Islamiah
• Mengugat kemutlakan al Quran sebagai kemutlakan al Quran sebagai kitab
suci, wahyu Ilahi
• Menggugat martabat kerasulan dan keluruhan peribadi Nabi Muhamad SAW
• Menggugat autoriti as-Sunnah dan Ijmak Ulama’
• Menggugat keunggulan syariat dan kedaulatannya.

Kita perlulah melakukan sesuatu terhadap penyebaran faham dan pemikiran yang

menyeleweng seperti yang dilakukan oleh Jaringan Islam Liberal ini dan sekutu-

sekutunya. Mungkin kita tidak mampu mengawal keseluruhan manusia, akan tetapi

sekurang-kurangnya kita bermula dengan diri kita dahulu.


BAB 1:
ISU-ISU SENTRAL DALAM PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL :
KES INDONESIA DAN PENGAJARANNYA UNTUK MALAYSIA

Sekitar tahun 1955 , satu kajian telah dilaksanakan oleh Greg Barton di mana beliau

mengkaji tentang aliran Islam liberal di kalangan pemikir-pemikir Indonesia.

Kajiannya yang bertajuk “The Emergence of Neo-Modernisme: A Proggressive , Liberal

Movement Of Islamic Though” kemudiannya dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia

yang bertajuk “Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neomodenisme Nurcholis

Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid”. Satu kumpulan telah

menubuhkan pemikiran ini dan mereka menamakan diri mereka sebagai Jaringan Islam

Liberal (JIL).


Pemikiran Islam liberal bukanlah satu benda yang baharu. Kadang-kadang sesuatu yang

batil itu terjelas nyata cuma disebabkan oleh mata hati yang buta, maka seseorang

tidak nampak hakikat kebenaran sesuatu itu walhal ia sudah terbukti nyata.

B) Akar-Akar Pemikiran Islam Liberal

Di Indonesia, fahaman ini telah lama berkembang 30 tahun sebelum ini, iaitu

kira-kira pada tahun 1970an. Pemikiran liberal ini adalah lahir di barat,

walaubagaimana pun ia telah sampai ke Indonesia akhirnya. Pembaharuan yang mereka

ingin bawa ini adalah berupa intipati pembebasan dari mengamalkan ajaran Islam ,

sebaliknya mengkehendaki amalan Islam itu dalam cara dan ruang lingkup yang mereka

kehendaki sendiri sehinggakan ia nya mengenepikan tuntutan Islam itu sendiri. Islam

Liberal ini juga diringkaskan namanya dan menjadi Islib.

Greg Barton di dalam bukunya Gagasan Islam Liberal di Indonesia mengatakan

Pembaharuan pemikiran Islam Nurcholis Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahibi adalah

sama dengan neomodernisasi Fazlur Rahman. Dan mereka juga menganggap noemodernisasi

sebagai pengganti yang cukup tepat untuk istilah “Pembaharuan Pemikiran Islam.”

C) Aliran liberal ini mengkehendaki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih dari

Islam yang sudah sedia ada dan sudah sedia bebas dan sudah sedia tulen tanpa perlu

ada sebarang pembaharuan dari penganut agamanya. Dan ini tidak berlaku kepada ahli

dan pendokong Islib ini, kerana Islib yang menjadi aliran pemikiran mereka

mengandungi fahaman yang jelas menyeleweng dari aspek akidah dan syari’ah. Aliran

Islib ini mengkehendaki Islam itu melalui pemahaman dan logik akal mereka

semata-mata sahaja. Islib ini mendakwa bahawa akal juga adalah wahyu. Mereka

membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan juga wahyu yang

tidak bertulis ..menurut mereka, wahyu bertulis adalah Al Quran dan ia adalah teks

semata-mata, Wahyu tidak bertulis pula adalah akal manusia dan akallah yang

sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.

walhal setiap ajaran Islam mahupun syari’atnya adalah bersesuaian pada setiap ketika

dan juga setiap zaman.

Kajian asal yang dijalankan oleh Greg Barton yang bertajuk “ The Emergence

of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought ini

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “ Gagasan Islam Liberal di Indonesia

: Pemikiran Neo-Modernisme Menurut Nurcholis Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan

Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Buku karangan Ugi Suharto ini mengupas beberapa isu pokok dalam aliran

pemikiran Islam liberal di Indonesia. Memang jelas bahawa agenda Liberal ini adalah

berpusat di Barat di mana ianya didalangi oleh Orientalis barat yang ingin

mendokongi pemikiran-pemikiran orang Islam dan berniat untuk menyesatkan umat Islam.

Islib ini menjadikan akal sebagai panduan hidup mereka.

Musuh-musuh Islam yang berusaha merubah wajah dan citra Islam mengikut

selera dan keinginan mereka. Di Malaysia, Sisters In Islam adalah salah satu sekutu

dari sekian banyak golongan yang mendukung aliran Islam Liberal di Malaysia ini.

Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Penyelaras Program di Sisters In Islam di

dalam al Islam Keluaran Jun 2003 menyatakan telah berlaku diskriminasi terhadap

golongan wanita. Di mana sister in islam dan lain-lain pertubuhan wanita mendakwa

bahawa mereka sentiasa berusaha mengenengahkan konsep kesamarataan gender (gender

quality) dan emansipasi (tuntutan hak) di dalam setiap aspek kehidupan ini. Malah

yang lebih ganjil , golongan liberalism ini menghalalkan perkahwinan sesama jenis

yang mana ianya jauh menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam mahupun agama-agama

lain dan norma-norma masyarakat Timur.

Untuk pengetahuan, tokoh terkenal di Indonesia iaitu Nurcholis Majid adalah

tergolong dalam golongan yang mendapat pendidikan tradisional dan moden. Beliau

menerima pendidikan di podok di masa kanak-kanak dalam keadaan tradisional dan

mendapat pendidikan moden di pesantren Gondor.

1) Sekularisasi dan Sekularisme

Harvey Cox di dalam karyanya ‘Secular City’ yang diterbitkan pada 1965 dengan babnya

‘The Biblical Soure of Secularization’ yang dimulakan dengan pendapat teologi Jerman

, Friedrich Gogarten, “Secularization is the legitimate consequence of the impact of

biblical faith on history” telah membuka pintu masuk arus sekularisasi dalam tradisi

Yahudi dan Kristian. Di Indonesia , tokoh aliran Islam Liberal yang paling menonjol

adalah Nurcholis Majid dan Harun Nasution.


Pada awal tahun 1970, Nurcholis Majid yang dikenali dengan Cak Nur telah

menimbulkan isu sekularisasi di Indonesia. Ketika itu, Cak Nur secara rasmi

menggagaskan sekularisasinya dalam diskusi di Markas PB Pelajar Islam Indonesia di

Jakarta. Ucapannya pada 2hb Januari 1970 yang bertajuk ‘Keharusan Pembaharuan

Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat’ (Arena 1) dan artikelnya bertajuk ‘

Sekali Lagi Tentang Sekularisasi’ (Arena 2) telah memperkenalkan istilah

‘sekularisasi kepada masyarakat Islam di Indonesia. Beliau mendakwa sekularisasi

bukanlah bermaksud kita diresapi oleh ideologi sekularisme, tambahan beliau lagi,

malahan proses sekularisasi itu adalah proses Islami seperti yang terkandung dalam

permulaan kalimah syahadah itu sendiri. Beliau menyatakan;

“Agama Islam apabila diteliti benar-benar dimulai dengan proses sekularisasi

terlebih dahulu. Justeru ajaran Tauhid itu merupakan pangkal tolak proses

sekularisasi besar-besaran.”

Seorang profesor di Institut Agama Islam Negri (IAIN) telah membidas

kenyataan Cak Nur itu dengan tulisan beliau melalui bukunya “Koreksi Terhadap Drs

Nurcholis Majid Tentang Sekularisasi’ pada 1972. Antara isi buku beliau adalah

menyatakan Cak Nur telah menggunakan perkataan sekularisasi lantas memberikan

maksudnya mengikut hati dan pemikirannya yang telah ditunjangi liberalisme itu.

Padahal istilah sekularisasi dan sekularisme itu adalah istilah yang sudah mapan

dari segi maknanya, dan kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Cak Nur membawa

pemikiran barunya itu kepada orang-orang Indonesia bahawa proses sekularisasi tidak

semestinya bersifat negatif pada pandangan Islam.

2) Pluralise Agama

Kenyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Dato’ Harusani Zakaria dalam Muzakarah

Ulama di Perak di Ipoh pada 2006 yang lalu berjaya menimbulkan pelbagai sudut di

Malaysia ini. Hakikatnya pluralism yang dimaksudkan beliau adalah kewujudan satu

pemikiran yang mengiktiraf bahawa semua agama adalah sama dan menuju kepada kemuncak

‘kebenaran agama yang sama’.

Jelas beliau lagi, segala bentuk ibadat , aktiviti agama merupakan bentuk-

bentuk yang berbeza-beza. Sebagai contoh, sekiranya umat Islam menunaikan ibadah

dengan cara solat, menunaikan rukuk, sujud dan sebagainya, manakala penganut agama

Buddha beribadat dengan hadir ke kuil, penganut Kristian hadir dan bertafakur di

gereja pada setiap hari ahad, dan pelbagai lagi bentuk ibadat yang wujud di muka

bumi ini.

Di Indonesia ada sebuah sekolah yang menggunakan kaedah pluralisme agama di

Sekolah Madania di Jakarta. Pengurus sekolah tersebut yang juga seorang aktivis JIL

menyatakan:

“Ada system moving dalam sistem persekolahan mereka, di mana telah

ditetapkan suatu masa ketika pelajaran agama, murid-murid akan pergi ke kelas agama

mereka, buat yang muslim mereka akan pergi kepada guru mereka yang akan memberi

kefahaman tentang Islam kepada mereka. Terdapat kelas Christian Class, Islam Class

dan juga kelas lain. Di mana setiap kelas itu akan melakukan ‘ritual’ bagi agama

mereka. Dan tidak salah jika dikatakan ianya seolah-olah seperti satu pesta

kebudayaan pula, di mana mereka akan berkunjung dari satu bilik ke satu bilik untuk

menyebarkan agama dan fahaman antara sesama mereka.”

Dapat dinyatakan upacara ritual yang berlaku di sekolah yang ditunjangi

ideologi pluralism tersebut adalah tidak ubah seperti mengadakan ‘rumah terbuka

kepelbagaian agama’, di mana semuanya bebas mengamalkan anutan masing-masing tanpa

sebenarnya menyedari bahawa hanya Islamlah agama yang tertinggi dan yang perlu

dimuliakan pangkat dan kedudukannya melebihi agama-agama lain.

Jika disoroti Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai penduduk

Muslim yang agak ramai bilangannya dan dari sisi yang lain , ramai juga penganut

agama laim yang amat memusuhi Islam di sana, berikutan dapat kita lihat

pertembungan dan juga peperangan antara pelbagai agama di sana. Kita boleh dapati

jika terdapat satu kumpulan yang begitu kuat mengamalkan Islam di sana , maka

begitulah juga akan terdapat satu kumpulan yang kuat menentang Islam di sini. Tidak

berlaku keseimbangan di sana. Barangkali ini juga terjadi Malaysia, akan tapi kita

tidak sedar.

Pluralisme telah mendapat tempat di Indonesia berikutan perlembagaan Negara

tersebut yang tidak mengiktiraf Islam sebagai agama rasminya. Itulah resminya, Islam

apabila tidak dijadikan satu ketetapan dala undang-undang, maka itu lah yang akan

berlaku. Tiada ‘perlindungan’ ke atas agama Islam itu sendiri. ‘Perlindungan’ di

sini bukan bermakna Allah Yang Maha Kuasa tidak melindungi umat Nya , akan tetapi

perlindungan di sini memberi makna bahawa tidak akan ada autoriti kepada penganut

untuk mengamalkan ajaran agama secara bebas. Jika di Malaysia, umat Islam bebas

mengadakan ajaran Islam, buktinya kita dapat lihat, perbuatan membaca doa merupakan

suatu yang dibenarkan malah menjadi kebiasaan pada permulaan acara sesuatu majlis.

Golongan ekstrem pluralis agama ini juga telah mempertikaikan

istilah kafir kerana bagi mereka , semua penganut agama di dunia ini ‘beriman’.

Walhal sebenarnya , yang ada dalam Islam hanyalah kerukunan antara sesama agama dan

bukannya persamaan antara agama. Oleh itu, jika kita menerima pluralisme dalam

agama, maka kita tidak akan mengatakan orang yang bukan Islam itu sebagai kafir,

akan tetapi sama-sama ‘beriman’ seperti kita. Dekonstruksi terhadap agama Islam

adalah tidak dibenarkan sama sekali kerana Islam yang diajar kepada kita semenjak

kita lahir lagi adalah Islam yang cukup tulen dan lagi sempurna.


Salah satu aliran dalam fahaman ini, iaitu aliran Transendentalisme

(Transendental Unity of Religion), berakar pada fahaman sinkretisme yang disebarkan

oleh Freemasonry. Maka, pada tahun 2005, Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas

menyatakan, fahaman Pluralisme Agama bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi

umat Islam untuk menganut fahaman tersebut. Tahun 2000, Vatican mengeluarkan Dekrit

'Dominus Jesus' yang menolak fahaman Pluralisme Agama dan menegaskan kembali bahawa

Jesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan Ilahi dan tidak ada orang

yang bisa ke Bapa selain melalui Jesus.


3) Al Quran Edisi Kritis

QEK (Quran Edisi Kritis) adalah bertujuan untuk merombak Al Quran yang sedia ada.
• Meragui Ketulinan Al-Quran

Aliran pemikiran Liberalisme agama ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab

kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad

yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa

kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej

budaya Arab.

Taufik Adnan Amal, dosen Ulumul Quran di IAIN Makasar, bahawa al-Quran

sehingga kini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit lagi. Al-Quran

yang ada perlu diedit kerana dikatakan mempunyai kesalahan dan perlu dinilai secara

kritis.


4) Hermeneutika

Antara ciri-ciri Islam Liberal ini ialah i) penafsiran Al Quran secara sistematik

dan komprehensif ii) penggunaan metod hermeneutika yang digunakan untuk memahami

teks-teks kuno seperti teks kitab suci, sejarah, hukum, falsafah dan kritik sejarah

yang merupakan sebuah pendekatan sejarah yang pada prinsipnya bertujuan untuk

menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari nilai –nilai tertentu yang

terkandung di dalamnya.

‘Hermeneutika’ bermaksud merobah orientasi tafsir Al Quran yang selama ini

menjadi tradisi umat Islam sejak zaman berzaman.

Pen’tafsiran’ semula al-Quran menggunakan kaedah ‘hermeneutika’ yang dicelup dari

kaedah pentafsiran Bible. Sebagaimana bible dikaji, di mana ayat-ayat yang benar

cuba diasingkan dari yang salah , teks al-Quran dikaji dan diubah mengikut selera

pentafsir. Menurut kaedah ‘pentafsiran’ ini teks al-Quran tiada bezanya dengan

tulisan-tulisan lain dan tidak harus dimuliakan kerana ianya mungkin mengandungi

kesilapan.

5) Feminisme

Isu feminisme ini adalah antara isu yang dijulang-julang tinggi oleh

pendokong Liberal ini. Di Barat, isu ini bukanlah perkara yang baru, malah itu telah

disepakati oleh mereka dengan pernyataan mereka bahawa ‘tidak ada apa yang

membezakan antara lelaki dan juga perempuan sekalipun secara semulajadi. Islam

Liberal ini meletakkan martabat wanita sama seperti lelaki dalam semua perkara iaitu

dalam hal kepimpinan, perundangan , keluarga, komuniti dan juga hal-hal lain.

Sisters In Islam misalnya mendakwa perundangan di Malaysia ini menindas golongan

wanita dan mereka menuntut hak mereka. Mereka juga ingin merombak Undang-undang

Keluarga Islam yang menurut dakwaan mereka mendiskriminasi wanita dan menentang

pindaan regresif atas desakan kumpulan konservatif dalam masyarakat.

Golongan aliran Islin ini juga telah menuduh para tafsiran al-Qur'an oleh para

'ulama' "bias" gender dan merendahkan martabat wanita. Golongan liberalis juga

mendakwa bahawa bahkan al-Qur'an sendiri adalah "bias" terhadap wanita.

Istilah Emansipasi (tuntutan persamaan hak) di dalam manhaj

liberalisme ini tidak ada dalam Islam antara kaum lelaki dan juga wanita. Istilah

kesamarataan dan keadilan di dalam Islam ialah lelaki dan perempuan mempunyai

tanggungjawab masing-masing, bukannya sama hak.WALLAHUA'LAM..